Wie is FVF :

Meer dan 1.600 onafhankelijke verzekeringsmakelaars zijn aangesloten en kunnen genieten van een unieke service van onze federatie. Door permanent hoog te mikken, zowel inzake collectieve belangenbehartiging als op het vlak van de individuele dienstverlening, is FVF uitgegroeid tot één van de belangrijkste actoren in de verzekeringssector. Als spreekbuis van de makelarij is zij meer dan ooit een gesprekspartner, zowel binnen als buiten de verzekeringssector.

De groei van FVF ging de laatste decennia continu samen met een proces van professionalisering van haar activiteiten. Het resultaat is een federatie die geen enkele uitdaging uit de weg gaat, maar wel een rijk gevuld palmares van succesvolle interventies kan voorleggen.

MISSIE

 • Het verdedigen van de belangen van de onafhankelijke Nederlandstalige verzekeringsmakelaar die hoogwaardig persoonlijk verzekeringsadvies en aanverwante diensten biedt aan particulieren en KMO's;
 • Het marktaandeel van de professionele verzekeringsmakelaar behouden en indien mogelijk vergroten;
 • Het scheppen van een wetgevend kader en van de concurrentiële voorwaarden, nodig om het vrij ondernemerschap en de optimale keuzevrijheid van de consument te garanderen;
 • Op het operationele vlak de nodige initiatieven nemen of ondersteunen die ervoor zorgen dat ook de meest kritische consument zich aangesproken voelt door het aanbod van professionele verzekeringsmakelaars;
 • Het verzekeren van de continuïteit van het onafhankelijk distributiekanaal in de verzekeringssector.

ACTIVITEITEN

De kernactiviteit van FVF is het verdedigen van de belangen van de Nederlandstalige verzekeringsmakelaars op tal van domeinen.

Voor FVF is het absoluut prioritair dat de onafhankelijkheid voor de verzekeringsmakelaar in alle omstandigheden gehandhaafd blijft. Naast de professionaliteit van de service die hij aan zijn klant verleent, is juist die onafhankelijkheid zijn belangrijkste troef.

FVF verdedigt de belangen van haar leden door:

FVF-VERTEGENWOORDIGING

 • Accreditatiecommissie voor de verzekeringssector
 • ANPI
 • BIPAR (= Europees platform van verzekeringstussenpersonen)
 • Brocom
 • CEPOM en Paritair Comité 307
 • Commissie voor Verzekeringen
 • Gemengde Opvolgingscommissie
 • Hoge Raad voor Zelfstandigen & KMO
 • Ombudsman van de Verzekeringen
 • Raad van toezicht
 • Erkenningscommissies m.b.t. examencentra
 • Examencommissie
 • Normeringscommissie

FVF-OVERLEG

 • Assuralia
 • Feprabel
 • BVVM
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • FSMA
 • Overheid: ministers en hun kabinetten
 • Bestuur Controle en Bemiddeling
 • Binnen- en buitenlandse beroepsverenigingen
 • Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
 • WebDIV
 • IBP (Internet Broker Project)
 • Portima als netwerkbeheerder (AS/Web)
 • Raad voor Verbruik
 • Softwareleveranciers
 • NSZ
 • Zoomit
 • BV-OECO (consumentenorganisatie)

FVF-COMMISSIES

 • Commissie Arbeidsongevallen
 • Commissie Auto
 • Commissie Brand
 • Commissie Burgerrechterlijke Aansprakelijkheid
 • Commissie Imago
 • Commissie Leven en Persoonlijke Verzekeringen
 • Commissie voor Onderzoek

FVF OPERATIONEEL

 • Brocom
 • Brokers Training

HBG

Wij van www.uitvaart-verzekeringen.be zijn een 100% dochter van HBG Financiële Dienstverlening BVBA en wij zijn als onafhankelijk verzekeringsmakelaar aangesloten bij de FVF.

Voor meer verzekeringen kunt u ook kijken op www.eenverzekering.be